Profi Eladói Program (PEP)

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

A Profi Eladói Program (a továbbiakban: PEP) a Big2 Platform Kft. által az alábbi feltételrendszer mellett kiválasztott, Profi Eladói státusszal rendelkező felhasználók számára biztosított eladói program és kedvezményrendszer. A PEP-ben való részvétel önkéntes, a belépéssel a felhasználó elfogadja a részvételi feltételeket. A belépés módja: aBig2 Platform Kft. ügyfélszolgálata megkeresi a feltételrendszernek megfelelő felhasználókat, akik a felkérés elfogadásával válhatnak a PEP résztvevőjévé.

1. PEP részvételi feltételek (követelmények)

A Big2 Platform Kft. a PEP-be meghívja azon felhasználókat, akik a következő feltételeknek eleget tesznek:

Emellett a Big2 Platform Kft. ügyfélszolgálata ellenőrzi az eladók eddigi tevékenységét; a felhasználó korábbi aktivitását, levelezését, eladásait ellenőrizzük. Megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e a Vatera/TeszVesz szabályzatának és ellenőrzi a termékleírások pontosságát, a feltöltött képek minőségét, illetve a vásárlókkal folytatott kommunikációt és annak gyorsaságát.

A részvételi követelmények a Big2 Platform Kft. informatikai rendszerében rögzített adatokon alapulnak.

2. A meghívás folyamata

Minden hónap elején a Big2 Platform Kft. kiválasztja azokat az eladókat, akik teljesítik a fent említett kritériumokat. Majd az ügyfélszolgálat leellenőrzi az eladók eddigi tevékenységét is. Ha a felhasználó ezeknek is megfelelt, akkor egy értesítést kapnak az eladók erről. A felhasználó a PEP meghívást személyes menüjében (felhasználói fiókjában) fogadhatja el, a meghívás elfogadásakor megismerheti és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen részvételi feltételeket. Az elfogadó nyilatkozat megtételére a meghívás közzétételétől számított 30 nap áll a felhasználó rendelkezésére.

Amennyiben 30 napon belül a felhasználó nem reagál a meghívásra, akkor ez a lehetőség eltűnik a Személyes menüből (felhasználói fiókból). Azonban amennyiben a következő leválogatás alkalmával is teljesíti az elvárt kritériumokat és az ügyfélszolgálat is alkalmasnak tartja, újra meghívásra kerülhet.

Amennyiben a felhasználó elutasítja a PEP-be való meghívást, akkor ezen nyilatkozata végleges és visszavonhatatlan.

3. PEP szolgáltatások

A PEP-be sikeresen belépő felhasználó az ellenőrzést követően "Profi Eladó" státuszba kerül (a továbbiakban: Profi Eladó), így az alábbi PEP-szolgáltatások igénybevételére jogosult:

4. PEP-kedvezmény

A Profi Eladó, mennyiségi korlátozás nélkül, bruttó 3,- Ft/ termék kedvezményes feltöltési díjat vehet igénybe (PEP-kedvezmény).

A PEP-kedvezmény kizárólag a 21 napos feltöltésekre vonatkozik. A PEP-kedvezmény nem vonatkozik a Vatera.hu, illetve a TeszVesz mindenkori díjtáblázatában (http://www.vatera.hu/info/dijtablazat, illetve http://www.teszvesz.hu/info/dijtablazat) meghatározott egyedi kategóriákra érvényes feltöltési díjakra (pl. autó-motor és ingatlan kategóriák).

A PEP-kedvezmény, az itt meghatározott feltételekkel és kivételekkel kizárólag a feltöltési díjakat érinti, minden más esetben és díjak tekintetében a Vatera, illetve a TeszVesz mindenkori díjtáblázata irányadó.

A PEP-kedvezmény csak a Profi Eladó státusz alatt listázott termékekre vonatkozik.

5. Profi Eladó ellenőrzése

A PEP-követelményeket a Profi Eladó e minőségében folyamatosan köteles a meghívás elfogadásakor fennálló ellenőrzési feltételeknek megfelelő szinten tartani. A Big2 Platform Kft. fenntartja a jogát arra, hogy a Profi Eladó aktivitását bármikor ellenőrizze, akár saját hatáskörben, akár vásárlói visszajelzések alapján. Az ellenőrzés kiterjed többek között a részvételi feltételek, a magas minőség követelményének folyamatos fennállásának teljesítésére.

6. Kizárás a PEP-ből

Ha a Profi Eladó a PEP során a PEP részvételi feltételeknek nem felel meg, a Big2 Platform Kft. a Profi Eladó személyes menüjében (felhasználói fiókjában) megadott e-mail címre küldött üzenet formájában figyelmeztetést küld. Az értesítés alapján a Profi Eladó 30 nap alatt köteles a jelen részvételi feltételeknek eleget tenni. Ha a Profi Eladó a figyelmeztetés ellenére 30 napon belül nem tesz eleget a PEP részvételi feltételeknek, a Big2 Platform Kft. jogosult a Profi Eladót a PEP-ből kizárni. A Big2 Platform Kft. kizárólag egyszer figyelmezteti a Profi Eladót, ha a Profi Eladó másodszori figyelmeztetésére kerülne sor, az Extreme Digital-eMAG Kft. kizárást alkalmazhat.

A Big2 Platform Kft. figyelmeztetés nélkül is kizárhatja bármikor a Profi Eladót a PEP-ből, ha felhasználói tevékenysége ellentétes a Big2 Platform Kft. által alkalmazott, mindenkor hatályos, a vatera.hu és a teszvesz.hu használatára vonatkozó szerződéses feltételekkel.

A PEP-ből való kizárás esetén a felhasználó Profi Eladó státusza a kizárás időpontjában megszűnik, a PEP-szolgáltatásokra a felhasználó a kizárás időpontjától kezdve nem jogosult.

7. Profi Eladó státuszának felfüggesztése

A Profi Eladó státusza, azaz PEP-ben való részvétele felfüggesztésre kerül, ha a Big2 Platform Kft. 12 hónapon belül 3 értesítőt küld részére minőségi előírások figyelmen kívül hagyása miatt. A felfüggesztés időtartama 72 óra. A felfüggesztés időtartama alatt a PEP-szolgáltatások szünetelnek, azaz a Profi Eladói ikon ezen időszak alatt eltűnik, VIP ügyfélszolgálatot a felhasználó nem vehet igénybe, valamint nem jogosult a PEP-kedvezmény igénybevételére. A felfüggesztése lejárta után a felhasználó automatikusan visszakapja Profi Eladói státuszát, a belépési eljárást nem kell megismételnie.

A Big2 Platform Kft. kizárólag egyszer függesztheti fel a Profi Eladó státuszát; a Big2 Platform Kft. jogosult a Profi Eladót a PEP-ből kizárni, ha a Profi Eladó részére, felfüggesztését követő 12 hónapon belül a Big2 Platform Kft. ismételten értesítőt küld a minőségi előírások figyelmen kívül hagyása miatt.

A felfüggesztés időtartama alatt indított aukciók feltöltési díja és a PEP Kedvezmény különbözete semmilyen formában sem (pl. kedvezmény, jóváírás) kerül visszatérítésre.

8. Kilépés

A Profi Eladó a PEP- Kedvezményt bármikor visszamondhatja, a PEP-ből bármikor kiléphet. A kilépést az e célra szolgáló felületen tett online nyilatkozattal lehet megtenni.

Kilépés esetén a PEP-szolgáltatások igénybe vételére a kilépés időpontját követően a felhasználó nem jogosult.

9. Vegyes rendelkezések

A PEP szolgáltatás keretében biztosított Profi Eladó megjelölés kizárólag a Big2 Platform Kft. által üzemeltetett online piactereken keresztül folytatott kereskedelmi tevékenységre vonatkozik, a Profi Eladói jelzés használati jogát a Big2 Platform Kft. a Profi Eladónak kizárólag az Extreme Digital-eMAG Kft. által üzemeltetett online piactereken biztosítja.

A Profi Eladó és a Big2 Platform Kft. is korlátozás nélkül bárhol, bármilyen formában közzé teheti a felhasználó Profi Eladói státuszát, aktivitását.

Jelen szabályzatot a Big2 Platform Kft. előzetes értesítés nélkül módosíthatja.

A Big2 Platform Kft. fenntartja jogát arra, hogy a PEP-et, illetve bármely elemét, feltételét, a felhasználók előzetes értesítése nélkül, akár ideiglenesen is megváltoztassa, vagy módosítsa, felfüggessze, vagy beszüntesse (kivezesse), vagy más programmal kapcsolja. Mindazonáltal a Big2 Platform Kft. minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a PEP-ben részt vevő Profi Eladók megfelelő időben, kellően alapos tájékoztatást kapjanak a PEP-et érintő változásokról. Az esetleges változásokról az Extreme Digital-eMAG Kft. az e célra szolgáló felületen tájékoztatót tesz közzé.

A Big2 Platform Kft. és a felhasználó (Profi Eladó) közötti bárminemű kommunikáció elektronikus úton, a felhasználó részére a személyes menüben feltüntetett e-mailre küldött értesítéssel, a Big2 Platform Kft. részére az ügyfélszolgálat (Kapcsolatfelvétel) útján történik.

A PEP-pel kapcsolatos bárminemű kártérítési, megtérítési igényt, a biztosított kedvezményekre tekintettel a Big2 Platform Kft. kizár. A felhasználónak biztosított bármilyen esetleges kompenzáció nem jelenti a Big2 Platform Kft. részéről a felhasználó esetleges kártérítési igényének elfogadását.

A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben a Big2 Platform Kft. mindenkor hatályos, a felhasználóval létrejött szerződés feltételei, adatkezelési tájékoztatója és díjtáblázata irányadóak, esetleges eltérés esetén a jelen szabályzat irányadó.

A Big2 Platform Kft. fenntartja annak jogát, hogy a PEP-pel kapcsolatos információkat, esetleges kiegészítéseket, tájékoztatókat, statisztikai adatokat nyilvánosságra hozza, ide nem értve a Profi Eladó státuszú felhasználó személyes adatait.

10. Átmeneti rendelkezések

A Big2 Platform Kft. kizárja a PEP-ből azon korábbi résztvevőket, akik nem teljesítik a fent meghatározott követelményeket 2011. március 1.-ig.

A Vatera és a TeszVesz oldalain bekövetkező változások következtében a két oldal Profi Eladói kölcsönösen Profi Eladók lesznek a másik oldalon is. Ez egységes Profi Eladói programból kizárják azon felhasználókat, akik 2011. március 1.-ig nem teljesítik a részvételi követelményeket.